Home Products Sevices การบริการ Checkout Contact us
หน้าหลัก  Home น้ำพุ Fountains สปริงเกลอร์ Sprinklers มินิสปริงเกลอร์  Mini Sprinkler ระบบวาล์ว Valves ระบบน้ำหยด Drippers อุปกรณ์สวน Garden Tools ท่อน้ำเกษตร ข้อต่อ Pipes&Fittings กรองน้ำเกษตร Fliters ท่อ HDPE เพื่องานอุตสาหกรรม ชำระเงิน  Check out ติดต่อเรา contact us
Register ทะเบียนการค้า
เว็บไซต์นี้ได้รับการจดทะเบียนการค้า
ถูกต้องตามกฎหมาย
Sprinklerthai-dee
Sprinklerthailand

ลิ้มจิ๊บล้ง นำเข้าไม้แปรรูปจากลาว
คุณกำลังอยู่ที่หน้า 3 : สปริงเกลอร์ SPRINKLER


สปริงเกลอร์ SPRINKLER

การวางระบบสปริงเกอร์

ระบบสปริงเกลอร์คือ การบีบอัดฉีดน้ำให้แตกเป็นสายและหมุนเหวี่ยงไปรอบๆของต้นไม้ พืชผักสวน
หรือช่วยฉีดเพื่อลดอุณหภูมิที่ร้อนนั้นให้ได้ร่มเย็น

การเลือกใช้หัวสปริงเกลอร์

* สปริงเกลอร์สวนเกษตร เหมาะสำหรับพืชผัก ผลไม้ ที่ต้องการปริมาณน้ำปานกลาง
* มินิสปริงเกลอร์ เหมาะสำหรับสวนเกษตรสมัยใหม่ที่ต้องการประหยัดน้ำ ให้ปริมาณน้ำน้อย ทำให้ประหยัดขนาดท่อ
   และขนาดปั๊ม
* สปริงเกลอร์ POP-UP เหมาะสำหรับสนามหญ้าที่มีพื้นที่ค่อนข้างกว้าง มีความสวยงามเมื่อติดตั้งเสร็จ ไม่เกะกะพื้นที่
   มีความคงทน
* สปริงเกลอร์ IMPACT เหมาะสำหรับพืชไร่ ขนาดใหญ่ ที่มีพื้นที่มากๆหัวมีรัศมีค่อนข้างไกล ทำให้ใช้หัวน้อยลง
   แต่จะต้องใช้กับท่อใหญ่
* สปริงเกลอร์ BIG GUN เหมาะสำหรับสนามฟุตบอลจ่ายน้ำรัศมีกว้าง ใช้น้ำและแรงดันมาก เป็นระบบใหญ่ที่ใช้งบมาก
* หัวน้ำหยด เหมาะสำหรับพื้นที่ที่ ไม่ต้องอาศัยแรงดัน ประหยัดน้ำ แต่ใช้เวลาทำงานมากกว่าสปริงเกลอร์
* หัวพ่นหมอก ใช้ปริมาณน้ำน้อย แต่ใช้แรงดันมาก ( 4 bar ) ให้ละอองละเอียดเหมือนหมอก ใช้กับสวนกล้วยไม้ โรงเห็ด
   หรือ ใช้ลดอุณหภูมิของบ้านในหน้าร้อน ช่วยสร้างบรรยากาศในร้านอาหาร

วิธีการให้น้ำ

วิธีการให้น้ำอย่างมีประสิทธิภาพ ให้น้ำแก่พืชนั้นสามารถแบ่งออกได้เป็น 4 แบบ ใหญ่ๆ ด้วยกัน คือ

1. การให้น้ำแบบ ฉีดฝอย (Sprinkler lrrigation)

2. การให้น้ำทาง ผิวดิน (Surface Irrigation)

3. การให้น้ำทาง ใต้ผิวดิน (Subsurface Irrigation)

4. การให้น้ำแบบ หยด (Drip or Trickle Irrigation) อ่านต่อ » | อ่านเพิ่มเติม »

สปริงเกลอร์ ROTATOR สปริงเกลอร์ ROTATORสปริงเกลอร์ ROTATOR สปริงเกลอร์ SUPER ROTORสปริงเกลอร์ SUPER ROTORสปริงเกลอร์ SUPER ROTOR
Sprinkler ROTATOR  สปริงเกลอร์ ROTATOR สปริงเกลอร์ SUPER ROTOR  สปริงเกลอร์ SUPER ROTOR
สปริงเกลอร์ IMPACTสปริงเกลอร์ IMPACTสปริงเกลอร์ IMPACT สปริงเกลอร์ SUPER GUNสปริงเกลอร์ SUPER GUNสปริงเกลอร์ SUPER GUN
สปริงเกลอร์ IMPACT  สปริงเกลอร์ IMPACT สปริงเกลอร์ SUPER GUN  สปริงเกลอร์ SUPER GUN
สปริงเกลอร์ SPสปริงเกลอร์ SPสปริงเกลอร์ SP สปริงเกลอร์ SIME Sprinklerสปริงเกลอร์ SIME Sprinklerสปริงเกลอร์ SIME Sprinkler
สปริงเกลอร์ SP  สปริงเกลอร์ SP สปริงเกลอร์ SIME Sprinkler  สปริงเกลอร์ SIME Sprinkler
สปริงเกลอร์ Nelson SR seriesสปริงเกลอร์ Nelson SR seriesสปริงเกลอร์ Nelson SR series อุปกรณ์เสริมสปริงเกลอร์ อุปกรณ์เสริมสปริงเกลอร์ อุปกรณ์เสริมสปริงเกลอร์
สปริงเกลอร์ Nelson SR series  สปริงเกลอร์ Nelson SR series อุปกรณ์เสริมสปริงเกลอร์   อุปกรณ์เสริม


สปริงเกลอร์ อุปกรณ์สวน

Nelson PRO SeriesNelson PRO SeriesNelson PRO Series MP ROTATORMP ROTATORMP ROTATOR
หัวน้ำหยด  Nelson PRO Series หัวน้ำหยด  MP ROTATOR
POP UP SeriesPOP UP SeriesPOP UP Series ปืนรดน้ำ ท่อส่งน้ำปืนรดน้ำ ท่อส่งน้ำปืนรดน้ำ ท่อส่งน้ำ
หัวน้ำหยด  POP UP Series หัวน้ำหยด  ปืนรดน้ำ ท่อส่งน้ำ
สปริงเกลอร์สนามสปริงเกลอร์สนามสปริงเกลอร์สนาม  
หัวน้ำหยด  สปริงเกลอร์สนาม


สปริงเกลอร์แบบอื่นๆ

NO.
รายละเอียด
รหัสสินค้า
ขนาด
ปริมาณ(L/ hr.)
รัศมี
จำนวนบรรจุ/Packing
1
สปริงเกลอร์ใบพัดสแตนเลส
SK-5230
 
600
5
100
2
สปริงเกลอร์ใบพัดสแตนเลสหมุนรอบ
SK-5231
 
600
5
100
3
สปริงเกลอร์ NICS
SK-5236
 
660
5
100
4
สปริงเกลอร์ผีเสื้อ CK 
SK-5237
 
660
4
100
5
สปริงเกลอร์ CK หมุนรอบตัว
SK-5246
 
700
 
95
6
สปริงเกลอร์ CK ปรับองศา
SK-5247
 
700
 
120
7
สปริงเกลอร์สายฟ้า
SK-5251
 
600
3
100
8
สปริงเกลอร์สายฟ้าปะทะ
SK-5252
 
600
1
100
NO.
รายละเอียด
รหัสสินค้า
ขนาด
ปริมาณ(L/ hr.)
รัศมี
จำนวนบรรจุ/Packing
1
สปริงเกลอร์เกลียว(ทองเหลือง)
SK-5253
1/2" * 3/4"
600
 
100
2
สปริงเกลอร์ใบพัดทองเหลือง(หมุนรอบ)
SK-5261
 
600
4,5
100
3
สปริงเกลอร์ใบพัดพลาสติก(หมุนรอบ)
SK-5262
 
600
4,5
100
4
สปริงเกลอร์เกลียว(พลาสติก)
SK-5254
1/2" * 3/4"
600
 
100
5
วาล์ว PVC สวม+เกลียว
SK-5255
1/2"
600
 
100
6
วาล์ว PVC สวม+เกลียว
SK-5256
3/4 "
-
 
100
7
วาล์ว PVC สวม+เกลียว
SK-5257
1/2"
-
 
100
8
วาล์ว PVC สวม+เกลียว
SK-5258
3/4 "
-
 
100
9
หมวกเกลียวพ่นฝอยครึ่งวงกลม
SK-5259
 
720
 
100
10
หมวกเกลียวพ่นฝอยผีเสื้อ
SK-5260
 
720
 
100
11
สปริงเกลอร์ไจแอนด์
SK-5264
 
780
3
100
12
สปริงเกลอร์หมุนรอบ
SK-52sp614
1/2 "
1700
12.5
95
13
สปริงเกลอร์หมุนรอบ
SK-52sp626
3/4 "
1700
17
100
14
สปริงเกลอร์หมุนรอบ
SK-52sp636
3/4 "
3950
17
40
15
สปริงเกลอร์หมุนรอบ
SK-52sp6310
1"
3950
17
40
16
สปริงเกลอร์หมุนรอบ(ทองเหลือง)
SK-52SB042
1/2"
-
19
60
17
สปริงเกลอร์หมุนรอบ(ทองเหลือง)
SK-52SB062
3/4"
-
19
30
18
สปริงเกลอร์หมุนรอบ(ทองเหลือง)
SK-52SB012
1"
-
19
12
สปริงเกลอร์ POP UP
NO.
รายละเอียด
รหัสสินค้า
ขนาด
ปริมาณ(L/ hr.)
รัศมี
จำนวนบรรจุ/Packing
1
สปริงเกลอร์ POP UP
SK-52DPX03
3/4."
13-16
8,9,10,11
 
2
สปริงเกลอร์ POP UP
SK-52DPX01
1/2"
2.5-12.5
2,3,4,5
 
3
สปริงเกลอร์ POP UP
SK-52DPX02
1/2"
2.5-12.5
2,3,4,5
 
 
 เนื้อหาถัดไป : สปริงเกลอร์ ROTATOR
 ย้อนกลับ      : อุปกรณ์สำหรับ หัวน้ำพุ
 

Copyright © Sprinklerthailand.com 2009 All rights reserved
Power By : Thaibangkokhost.com เช่าโฮสท์ ออกแบบเว็บไซต์ เว็บสำเร็จรูป จดโดเมนเนม

บอทตัวล่าสุดที่เข้ามาเก็บข้อมูล คือ Google (66.249.66.164) วันนี้ เวลา 06.19 น.
เช็คสถิติบอท [Valid RSS]
เช่าโฮส, hosting, ออกแบบเว็บไซต์,ไทยบางกอกโฮสท์