Home Products Sevices การบริการ Checkout Contact us
หน้าหลัก  Home น้ำพุ Fountains สปริงเกลอร์ Sprinklers มินิสปริงเกลอร์  Mini Sprinkler ระบบวาล์ว Valves ระบบน้ำหยด Drippers อุปกรณ์สวน Garden Tools ท่อน้ำเกษตร ข้อต่อ Pipes&Fittings กรองน้ำเกษตร Fliters ท่อ HDPE เพื่องานอุตสาหกรรม ชำระเงิน  Check out ติดต่อเรา contact us
Register ทะเบียนการค้า
เว็บไซต์นี้ได้รับการจดทะเบียนการค้า
ถูกต้องตามกฎหมาย
QR-Code Sprinklerthailand
ค้นหาสินค้า
ไทยบางกอกดีไซน์ บริการรับออกแบบเว็บไซต์ ออกแบบงานกราฟฟิคดีไซน์ ถ่ายรูปผลิตภัณฑ์สินค้า
Sprinklerthai-dee
Sprinklerthailand
Thaibangkokhost.com
เรารักประเทศไทย welovethailand.com
เครื่องทำตรายาง Xpert Stamp

ลิ้มจิ๊บล้ง นำเข้าไม้แปรรูปจากลาว

ภาพพญานาคแม่น้ำโขงมุกดาหาร วีดีโอภาพพญานาคแม่น้ำโขงมุกดาหาร

คุณกำลังอยู่ที่หน้า : เครื่องปั่นไฟฟ้า (หน้า1)
[ 1 ] [ 2 ] [ 3 ]


เครื่องปั่นไฟฟ้า, เครื่องกำเนิดไฟฟ้า

เครื่องปั่นไฟหรือเครื่องกำเนิดไฟฟ้า คือ เครื่องมือที่ใช้สำหรับแปลงพลังงานกลเป็นพลังงานไฟฟ้า โดยอาศัยหลักการทำงาน
ว่าเมื่อสนามแม่เหล็กเคลื่อนที่ตัดขดลวด หรือขดลวดเคลื่อนที่ตัดสนามแม่เหล็กก็จะได้ไฟฟ้าออกมา

เครื่องกำเนิดไฟฟ้าจะประกอบด้วยส่วนที่สำคัญสองส่วนคือ ส่วนที่สร้างสนามแม่เหล็ก เรียกกว่า ฟิลด์ และส่วนที่สร้างแรงดัน
ไฟฟ้าเรียกว่าอาเมเจอร์ ในเครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสตรง ฟิลด์จะเป็นส่วนที่อยู่กับที่ อาเมเจอร์จะเป็นส่วนที่เคลื่อนที่ แต่ใน
เครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสสลับ ฟิลด์และอาเมเจอร์ สามารถเป็นได้ทั้งส่วนที่อยู่กับที่และส่วนที่หมุน โดยในเครื่องกำเนิดไฟฟ้า
ขนาดเล็กจะสามารถสร้างได้ทั้งแบบฟิลด์และอาเมเจอร์หมุน แต่ในเครื่องกำเนิดไฟฟ้าขนาดใหญ่ จะสร้างได้แต่แบบอาเมเจอร์
อยู่กับที่เท่านั้น เพราะจะมีปัญหาน้อยกว่าแรงดันที่เกิดขึ้นในเครื่องกำเนิดไฟฟ้าจะมากหรือน้อย ขึ้นอยู่กับปัจจัยที่สำคัญสองตัว
คือ ความเร็วรอบและเส้นแรงแม่เหล็ก

ในเครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสตรงเราสามารถเพิ่มแรงดันไฟฟ้าขึ้นได้โดย การปรับความเข้มของสนามแม่เหล็กและเพิ่มความเร็ว
รอบของเครื่องกำเนิด แต่ในเครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสสลับการเพิ่มแรงดันโดยการเพิ่มความเร็วไม่ สามารถที่จะทำได้ เพราะ
จะทำให้ความถี่ของแรงดันไฟฟ้าที่ได้เปลี่ยนแปลงไป สามรถทำได้เพียงการปรับความเข้มของสนามแม่เหล็กเท่านั้น

เครื่องกำเนิดไฟฟ้า ACDC รุ่น GET-1700ES

เครื่องกำเนิดไฟฟ้า ACDC รุ่น GET-1700ES

1. ประหยัดเชื้อเพลิง แต่ให้กำลังไฟฟ้าเต็มพิกัดที่ระบุ
2. เครื่องกำเนิดไฟฟ้าถูกออกแบบให้ใช้วัสดุโลหะทั้งเครื่อง     ป้องกันการกระแทกและแตกหักโครงเฟรมและฝาข้างทำจากวัสดุโลหะล้วน
3. กระบอกท่อไอเสีย ถูกออกแบบพิเศษให้ใหญ่ขึ้น ทำให้เก็บเสียงได้มากกว่า     ไม่เป็นผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
4. ชุดอุปกรณ์ควบคุมไฟฟ้าทั้งหมด ถูกออกแบบให้ทนทานต่อทุกสภาพการใช้งาน
    มีระบบควบคุมและป้องกันเครื่องกำเนิด ไฟฟ้าโดยเบรคเกอร์ ป้องกันการใช้งานเกินขีดจำกัด
5. ถังบรรจุเชื้อเพลิงขนาด 15 ลิตร สะดวกสำหรับการใช้งานต่อเนื่องระยะยาว

- แบบเครื่องยนต์ 4 จังหวะ
- ความจุกระบอกสูบ 163 ซีซี
- ความจุถังน้ำมันเครื่อง 06 ลิตร
- กำลังไฟฟ้าสูงสุด 1.7 K VA

เครื่องกำเนิดไฟฟ้า ACDC รุ่น GET-2500ES

เครื่องกำเนิดไฟฟ้า ACDC รุ่น GET-2500ES

1. ประหยัดเชื้อเพลิง แต่ให้กำลังไฟฟ้าเต็มพิกัดที่ระบุ
2. เครื่องกำเนิดไฟฟ้าถูกออกแบบให้ใช้วัสดุโลหะทั้งเครื่อง     ป้องกันการกระแทกและแตกหักโครงเฟรมและฝาข้างทำจากวัสดุโลหะล้วน
3. กระบอกท่อไอเสีย ถูกออกแบบพิเศษให้ใหญ่ขึ้น ทำให้เก็บเสียงได้มากกว่า     ไม่เป็นผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
4. ชุดอุปกรณ์ควบคุมไฟฟ้าทั้งหมด ถูกออกแบบให้ทนทานต่อทุกสภาพการใช้งาน
    มีระบบควบคุมและป้องกันเครื่องกำเนิด ไฟฟ้าโดยเบรคเกอร์ ป้องกันการใช้งานเกินขีดจำกัด
5. ถังบรรจุเชื้อเพลิงขนาด 15 ลิตร สะดวกสำหรับการใช้งานต่อเนื่องระยะยาว

- แบบเครื่องยนต์ 4 จังหวะ
- ความจุกระบอกสูบ 163 ซีซี
- ความจุถังน้ำมันเครื่อง 06 ลิตร
- กำลังไฟฟ้าสูงสุด 2.5 K VA

เครื่องกำเนิดไฟฟ้า ACDC รุ่น GET-3200ES

- แบบเครื่องยนต์ 4 จังหวะ
- ความจุกระบอกสูบ 163 ซีซี
- ความจุถังน้ำมันเครื่อง 06 ลิตร
- กำลังไฟฟ้าสูงสุด 3.2 K VA

เครื่องกำเนิดไฟฟ้า ACDC รุ่น GOL-1000

เครื่องกำเนิดไฟฟ้า ACDC รุ่น GOL-1000

1. ประหยัดเชื้อเพลิง แต่ให้กำลังไฟฟ้าเต็มพิกัดที่ระบุ
2. เครื่องกำเนิดไฟฟ้าถูกออกแบบให้ใช้วัสดุโลหะทั้งเครื่อง     ป้องกันการกระแทกและแตกหักโครงเฟรมและฝาข้างทำจากวัสดุโลหะล้วน
3. กระบอกท่อไอเสีย ถูกออกแบบพิเศษให้ใหญ่ขึ้น ทำให้เก็บเสียงได้มากกว่า     ไม่เป็นผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
4. ชุดอุปกรณ์ควบคุมไฟฟ้าทั้งหมด ถูกออกแบบให้ทนทานต่อทุกสภาพการใช้งาน
    มีระบบควบคุมและป้องกันเครื่องกำเนิด ไฟฟ้าโดยเบรคเกอร์ ป้องกันการใช้งานเกินขีดจำกัด
5. ถังบรรจุเชื้อเพลิงขนาด 1.4 ลิตร สะดวกสำหรับการใช้งานต่อเนื่องระยะยาว

- แบบเครื่องยนต์ 4 จังหวะ
- ความจุกระบอกสูบ 97 ซีซี
- ความจุถังน้ำมันเครื่อง 0.45 ลิตร
- กำลังไฟฟ้าสูงสุด 1.0 K VA

เครื่องกำเนิดไฟฟ้า ACDC รุ่น GOL-2500

เครื่องกำเนิดไฟฟ้า ACDC รุ่น GOL-2500

1. ประหยัดเชื้อเพลิง แต่ให้กำลังไฟฟ้าเต็มพิกัดที่ระบุ
2. เครื่องกำเนิดไฟฟ้าถูกออกแบบให้ใช้วัสดุโลหะทั้งเครื่อง     ป้องกันการกระแทกและแตกหักโครงเฟรมและฝาข้างทำจากวัสดุโลหะล้วน
3. กระบอกท่อไอเสีย ถูกออกแบบพิเศษให้ใหญ่ขึ้น ทำให้เก็บเสียงได้มากกว่า     ไม่เป็นผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
4. ชุดอุปกรณ์ควบคุมไฟฟ้าทั้งหมด ถูกออกแบบให้ทนทานต่อทุกสภาพการใช้งาน
    มีระบบควบคุมและป้องกันเครื่องกำเนิด ไฟฟ้าโดยเบรคเกอร์ ป้องกันการใช้งานเกินขีดจำกัด
5. ถังบรรจุเชื้อเพลิงขนาด 3.5ลิตร สะดวกสำหรับการใช้งานต่อเนื่องระยะยาว

- แบบเครื่องยนต์ 4 จังหวะ
- ความจุกระบอกสูบ 196 ซีซี
- ความจุถังน้ำมันเครื่อง 0.6 ลิตร
- กำลังไฟฟ้าสูงสุด 2.5 K VA

เครื่องกำเนิดไฟฟ้า ACDC รุ่น GOL-3200

เครื่องกำเนิดไฟฟ้า ACDC รุ่น GOL-3200

1. ประหยัดเชื้อเพลิง แต่ให้กำลังไฟฟ้าเต็มพิกัดที่ระบุ
2. เครื่องกำเนิดไฟฟ้าถูกออกแบบให้ใช้วัสดุโลหะทั้งเครื่อง     ป้องกันการกระแทกและแตกหักโครงเฟรมและฝาข้างทำจากวัสดุโลหะล้วน
3. กระบอกท่อไอเสีย ถูกออกแบบพิเศษให้ใหญ่ขึ้น ทำให้เก็บเสียงได้มากกว่า     ไม่เป็นผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
4. ชุดอุปกรณ์ควบคุมไฟฟ้าทั้งหมด ถูกออกแบบให้ทนทานต่อทุกสภาพการใช้งาน
    มีระบบควบคุมและป้องกันเครื่องกำเนิด ไฟฟ้าโดยเบรคเกอร์ ป้องกันการใช้งานเกินขีดจำกัด
5. ถังบรรจุเชื้อเพลิงขนาด 3.5ลิตร สะดวกสำหรับการใช้งานต่อเนื่องระยะยาว

- แบบเครื่องยนต์ 4 จังหวะ
- ความจุกระบอกสูบ 196 ซีซี
- ความจุถังน้ำมันเครื่อง 0.6 ลิตร
- กำลังไฟฟ้าสูงสุด 3.2 K VA

เครื่องปั่นไฟฟ้าลอนซิน

เครื่องปั่นไฟฟ้าลอนซิน รุ่น LC-3000-A
- ความจุกระบอกสูบ 337 ซีซี
- กำลังเครื่องยนต์ใช้งาน 9.5 แรงม้า ต่อ 3600 รอบ/นาที

เครื่องปั่นไฟฟ้าลอนซิน รุ่น LC-5000D-A

- กำลังเครื่องยนต์ 9.5 แรงม้า ต่อ 3600 รอบ/นาที
- ความจุน้ำมันเครื่อง 1 ลิตร
- ระบบสตาร์ทเครื่องยนต์ แบบดึงแล้วหมุนกลับเองและระบบไฟฟ้า

เครื่องปั่นไฟฟ้าลอนซิน รุ่น LC-6500-A

- ความจุกระบอกสูบ 389 ซีซี
- กำลังเครื่องยนต์ 11 แรงม้า

เครื่องปั่นไฟฟ้าลอนซิน รุ่น LC-3000-DC

เครื่องปั่นไฟฟ้าลอนซิน รุ่น LC-3000-DC

- ความจุกระบอกสูบ 196 ซีซี
- กำลังเครื่องยนต์ 5.1 แรงม้า

เครื่องปั่นไฟฟ้าลอนซิน รุ่น LC-8000-DC

เครื่องปั่นไฟฟ้าลอนซิน รุ่น LC-8000-DC

- ความจุกระบอกสูบ 420 ซีซี
- กำลังเครื่องยนต์ใช้งาน 13 แรงม้า

เครื่องปั่นไฟฟ้า ลอนซิน รุ่น ใช้ก๊าซ LPG LC 2500-LPG

เครื่องปั่นไฟฟ้า ลอนซิน รุ่น ใช้ก๊าซ LPG LC 2500-LPG

รุ่นเครื่องปั่นไฟฟ้า

LC 2500-LPG

ความจุกระบอกสูบ

196 ซีซี

ความถี่ไฟฟ้ากระแสสลับ

50

กำลังใช้งานปกติ

1.8

กำลังใช้งานสูงสูด

2

ค่าพิกัดเชิงมุม

1

แรงดันไฟฟ้ากระแสสลับ

220

AVR

มี

ระบบสตาร์ทเครื่องยนต์

แบบดึงแล้วหมุนกลับเองระบบไฟฟ้า

ระบบจุดระเบิด

ทรานซิสเตอร์ไลด์แมกนิโต

เวลาใช้งานต่อเนื่อง

15  ชั่วโมง

ระดับความดังของเสียงขณะใช้

75  dba

งานระยะมาตรฐาน 7 เมตร

อัตราสิ้นเปลืองเชื้อเพลิง

0.34 Kg/KW.h

   

เครื่องปั่นไฟฟ้า ลอนซิน รุ่น ใช้ก๊าซ LPG LC 6500-LPG

เครื่องปั่นไฟฟ้า ลอนซิน รุ่น ใช้ก๊าซ LPG LC 6500-LPG

รุ่นเครื่องปั่นไฟฟ้า

LC 6500-LPG

ความจุกระบอกสูบ

389 ซีซี

ความถี่ไฟฟ้ากระแสสลับ

50

กำลังใช้งานปกติ

4.8

กำลังใช้งานสูงสูด

5

ค่าพิกัดเชิงมุม

1

แรงดันไฟฟ้ากระแสสลับ

220

AVR

มี

ระบบสตาร์ทเครื่องยนต์

แบบดึงแล้วหมุนกลับเองระบบไฟฟ้า

ระบบจุดระเบิด

ทรานซิสเตอร์ไลด์แมกนิโต

เวลาใช้งานต่อเนื่อง

9 ชั่วโมง

ระดับความดังของเสียงขณะใช้

76  dba

งานระยะมาตรฐาน 7 เมตร

อัตราสิ้นเปลืองเชื้อเพลิง

0.36 m3/KW.h

   
เครื่องปั่นไฟฟ้า ลอนซิน รุ่น ใช้ก๊าซ LPG รุ่น LC 8000DDC-1 (สตาร์ทไฟฟ้า)

เครื่องปั่นไฟฟ้า ลอนซิน รุ่น ใช้ก๊าซ LPG รุ่น LC 8000DDC-1 (สตาร์ทไฟฟ้า)

รุ่นเครื่องปั่นไฟฟ้า

LC 8000DDC-1

รุ่นเครื่องยนต์

LC190FD

แรงม้าสูงสุด

9 kw

ระบบสตาร์ทเครื่องยนต์

แบบดึงแล้วหมุนกลับเองและ

ระบบไฟฟ้า

ระบบจุดระเบิด

ทรานซิสเตอร์ไลด์แมกนิโต

ความจุกระบอกสูบ

420 ซีซี

ความจุถังน้ำมันเชื้อเพลิง

25 ลิตร

ความจุค่าน้ำมันเครื่องยนต์

1.1 ลิตร

ความถี่ไฟฟ้ากระแสสลับ

50 Hz

แรงดันไฟฟ้ากระแสสลับ(Single Phase)

220 V

กำลังใช้งานปกติ

3.0 Kw

กำลังใช้งานสูงสุด

3.3 Kw

แรงดันไฟฟ้ากระแสสลับ(Three Phase)

380 V

กำลังใช้งานปกติ

6.0 Kw

กำลังใช้งานสูงสุด

6.5 Kw

AVR

มี่

ค่าพิกัดเชิงมุม

0.8

ระดับความดังของเสียงขณะใช้

76 dba

งานระยะมาตรฐาน 7 เมตร

เวลาใช้งานต่อเนื่อง

8  ชั่วโมง

อัตราสิ้นเปลืองเชื้อเพลิง

370

   
[ 1 ] [ 2 ] [ 3 ]
 เนื้อหาถัดไป : เครื่องปั่นไฟฟ้า 2
 ย้อนกลับ      : ตู้คอนโทรลควบคุมเครื่องสูบน้ำ